Dakreiniging

Voorkom schade door uw dak te laten reinigen en te impregneren/coaten.

Dakreiniging

Door het Nederlandse vochtige en regenachtige klimaat raken onze daken al snel verontreinigd met organische en atmosferische verontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen ernstige schade aan uw dakpannen veroorzaken. Neem als voorbeeld vorst schade en/of kapotte pannen. Hierdoor ontstaat een dak lekkage met ernstige gevolgen.

Tevens kan hierdoor uw dakconstructie aangetast worden. Voorkom deze mogelijke schade dan ook door uw dak tijdig te laten reinigen en coaten door Pro Cleaning Hardenberg. Wanneer u uw dak laat reinigen wordt alle alg en mos aanslag verwijderd. Door het verduurzamen van de pannen is de levensduur vele malen langer dan de garantieperiode die meestal wordt afgegeven. Daarnaast kunnen problemen als vorstschade en lekkages worden voorkomen. Het aanzicht van een gereinigd dak laat dat uw woning er een stuk mooier uitzien!

Hoe reinigen we uw dak?

Wij kunnen uw dak specialistisch reinigen met een hogedruk water en stoom. Met behulp van een positionering lijn zekeren wij ons aan een stabiel punt, en in veel gevallen met een extra dakrandbeveiliging daar waar dat mogelijk is reinigen wij systematisch veilig uw dak.

Wanneer de oppervlaktes allemaal goed gereinigd zijn vervolgen wij onze werkzaamheden door uw dak, gevels, goten en straatwerk goed na te spoelen en te legen. Wanneer al deze werkzaamheden afgerond zijn lappen wij uw ramen als service wanneer er tijd over is.

Wanneer alle schoonmaakwerkzaamheden voltooid zijn benevelen wij uw dak met een milieuvriendelijk anti alg/mos middel. Sporen van schimmels en bacteriën zullen hierdoor doodgaan en uw dak blijft voor de komende 3 jaar (omgeving gebonden) mos en alg vrij.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij ook een dak inspectie uitvoeren en u van eventuele aandachtspunten op de hoogte stellen.

  • Voorkomt vorstschade en lekkage
  • Alg en mos maakt minder aanhechting op uw dakpannen
  • Levensduur van uw dakpannen wordt verlengd.
  • Mooie uitstraling van woning of bedrijfspand (waardeverhogend).
  • Na een dak reiniging adviseren wij u om de oppervlakte met een impregneer of coating na te behandelen. 

 

Elk type pan zou gereinigd kunnen worden maar denk bijvoorbeeld aan oudhollandse gebakken pannen, keramische pannen of snel dek betonpannen Tevens zijn wij bij Pro Cleaning Hardenberg gespecialiseerd in allerlei reinigingswerkzaamheden.

Sleep om het voor- en na werkzaamheden te bekijken